SAJL rekrytoi: Vapaaehtoiskoordinaattori

Vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävä on vastata SAJL:n alaisten tapahtumien vapaaehtoisten työn organisoinnista. Vapaaehtoiskoordinaattori pääsee luomaan ja ylläpitämään SAJL:n tapahtumien vapaaehtoistyön uutta kulttuuria. Työ tehdään yhdessä SAJL:n toimihenkilöiden kanssa. Tehtävään kuuluu muun muassa Vapaaehtoisten rekrytointi ja vapaaehtoistyön johtaminen Vapaaehtoisten työtehtävien kartoitus ja suunnittelu Vapaaehtoisten koulutus-, sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmän suunnittelu ja toteutus Vapaaehtoisiin liittyvä viestintä Tapahtumissa vapaaehtoisten esimiehenä toimiminen […]