Search
Close this search box.

0-taso – jokaiselle

0-taso - jokaiselle valmentajalle

Lähtökohtana valmentajapolulla on, että  jokaisella valmennustoiminnassa mukana olevalla tulee olla suoritettuna

a) puhtaasti paras ja reilusti paras -verkkokurssit
b) vastuullinen valmentaja tai e-coaching basics verkkokurssi

Lähetä kurssitodistuksesi SAJL valmennusvaliokunnalle
Send your  course certificate to the SAJL Coaches  Committee

Puhtaasti Paras    SUEK

Puhtaasti paras -antidopingverkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. 

Ilmaisen koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

Reilusti Paras  SUEK

Reilusti paras -kilpailumanipulaatioverkkokoulutus,  joka auttaa niin urheilijoita ja urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. 

Ilmaisen koulutuksen suorittaminen kestää noin 35 minuuttia. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

Vastuullinen valmentaja   OLYMPIAKOMITEA

Verkkokurssilla tutustut vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen sekä opit fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssin suorittamalla osoitat sitoutumisesi vastuulliseen valmentamiseen. Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville ohjaajille ja valmentajille. Kurssi on ilmainen edelleen. Kesto noin 1 – 1,5h.

E-coaching basics SAJL

Ilmaisen verkkokurssin tavoitteena on luoda pohjaa SAJL:n valmentajien laadukkaalle valmennustoiminnalle ja sitä kautta nostaa lajin vetovoimaa ja kilpailullisuutta. Kurssin tavoitteena on antaa valmentajille välineitä laadukkaiden ja turvallisten harjoitusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Pääset kurssille luomalla ensin oman kirjautumistunnuksen (ellei sinulla ole jo sitä aiemmilta kursseilta). Hyväksytty suoritus vaatii 70% oikeita vastauksia. Suorituskertoja ei ole rajattu.
e-coaching basics verkkokurssi

 
 
 
 
 
 

E-coaching basics   SAJL

This online course is free of charge. It is intended for all coaches working under SAJL. We want to provide our enthusiasts with quality and safe activities, and coaches play a key role in this. The aim of this online course is to create a basis for the high-quality coaching activities of SAJL’s coaches and thereby increase the attractiveness and competitiveness of the sport. The aim of the course is to provide coaches with the tools to plan and implement quality and safe exercises.

To access the course, first create your own login ID (unless you already have it from previous courses). Accepted performance requires 70% correct answers. Performance is not limited.