e-coaching basics

0-taso - jokaiselle valmentajalle

Lähtökohtana valmentajapolulla on, että  jokaisella valmennustoiminnassa mukana olevalla tulee olla suoritettuna

a) puhtaasti paras -verkkokurssi
b) vastuullinen valmentaja tai e-coaching basics verkkokurssi

Lähetä kurssitodistuksesi SAJL valmennusvaliokunnalle
Send your  course certificate to the SAJL Coaches  Committee

Vastuullinen valmentaja   OLYMPIAKOMITEA

Verkkokurssilla tutustut vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen sekä opit fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssin suorittamalla osoitat sitoutumisesi vastuulliseen valmentamiseen. Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville ohjaajille ja valmentajille. Kurssi on ilmainen edelleen. Kesto noin 1 – 1,5h.

Puhtaasti Paras SUEK

Ilmainen verkkokoulutus urheilijoille ja heidän tukijoukoilleen. Sen sisältö perustuu antidoping-sääntöihin. Koulutukseen kuuluu seitsemän moduulia, joissa annetaan keskeistä tietoa antidoping-asioista. Kunkin moduulin suorittamiseen kuluu 3–4 minuuttia.
Moduuleissa on videoita, harjoituksia ja tietosisältöä. Kaikkia moduuleja ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan. Kun kaikki moduulit on suoritettu, saat sähköpostitse diplomin. Jokaisen moduulin jälkeen saat sähköpostitse yhteenvedon moduulin tärkeimmistä asioista.

E-coaching basics SAJL

Ilmaisen verkkokurssin tavoitteena on luoda pohjaa SAJL:n valmentajien laadukkaalle valmennustoiminnalle ja sitä kautta nostaa lajin vetovoimaa ja kilpailullisuutta. Kurssin tavoitteena on antaa valmentajille välineitä laadukkaiden ja turvallisten harjoitusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Pääset kurssille luomalla ensin oman kirjautumistunnuksen (ellei sinulla ole jo sitä aiemmilta kursseilta). Hyväksytty suoritus vaatii 70% oikeita vastauksia. Suorituskertoja ei ole rajattu.
e-coaching basics verkkokurssi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-coaching basics   SAJL

This online course is free of charge. It is intended for all coaches working under SAJL. We want to provide our enthusiasts with quality and safe activities, and coaches play a key role in this. The aim of this online course is to create a basis for the high-quality coaching activities of SAJL’s coaches and thereby increase the attractiveness and competitiveness of the sport. The aim of the course is to provide coaches with the tools to plan and implement quality and safe exercises.

To access the course, first create your own login ID (unless you already have it from previous courses). Accepted performance requires 70% correct answers. Performance is not limited.