4-portainen yhteistyömalli

Seura/lajiliitto - koulut

Jokaiselle amerikkalaisen jalkapallon lajiseuralle kouluyhteistyö on välttämätöntä pelaajien rekrytoinnin, seuran imagon ja lajin pr:n kannalta.

Koulukäynnit perustuvat tällä hetkellä  yksittäisten seurojen tarpeisiin ja aktiivisuuteen. Yhteistoimintamallien kautta saadaan yhteistä rintamaa ja sanomaa huomioiden  2016 OPS:in näkökulma lajittomuudesta. 

Seurojen resurssien mukaisesti koulukäynneille tulee luoda eri tasoja ja mahdollisuuksia. Aluejärjestöjen ja muiden lajien kanssa tehtävä seurayhteistyö on myös tärkeää.

Seura-koulu toiminnan resurssit

  • Opettajat (koulutus, opettajat esittelevät lajia toisissa kouluissa, liikunnanopettajan vaihto)
  • Opiskelijat
  • Oman seuran pelaajat (juniori-ikäiset)
  • Pelaajat kouluissa (asiantuntijat)
  • Seurayhteistyö
  • Ulkomaiset pelaajat
  • Vanhemmat
  • MOL 
Juvanpuiston liikunnanopettaja Ari-Matti Rautomäki ja Espoo Wolverinesin seuravalmentaja Ami Rubinstein yhteistyössä.