Search
Close this search box.

4-portainen yhteistyömalli

Seura/lajiliitto - koulut

Jokaiselle amerikkalaisen jalkapallon lajiseuralle kouluyhteistyö on välttämätöntä pelaajien rekrytoinnin, seuran imagon ja lajin pr:n kannalta.

Koulukäynnit perustuvat tällä hetkellä  yksittäisten seurojen tarpeisiin ja aktiivisuuteen. Yhteistoimintamallien kautta saadaan yhteistä rintamaa ja sanomaa huomioiden  2016 OPS:in näkökulma lajittomuudesta. 

Seurojen resurssien mukaisesti koulukäynneille tulee luoda eri tasoja ja mahdollisuuksia. Aluejärjestöjen ja muiden lajien kanssa tehtävä seurayhteistyö on myös tärkeää.

Seura-koulu toiminnan resurssit

  • Suomen harrastamisen malli
  • Opettajat (koulutus, opettajat esittelevät lajia toisissa kouluissa, liikunnanopettajan vaihto)
  • Opiskelijat
  • Oman seuran pelaajat (juniori-ikäiset)
  • Pelaajat kouluissa (asiantuntijat)
  • Seurayhteistyö
  • Ulkomaiset pelaajat
  • Vanhemmat
Juvanpuiston liikunnanopettaja Ari-Matti Rautomäki ja Espoo Wolverinesin seuravalmentaja Ami Rubinstein yhteistyössä.

Eheyttäminen on isossa roolissa

SAJL:n käynnissä olevalla strategiakaudella luodaan oma koululiikuntastrategia, jonka avulla jenkkifutikselle saadaan päivitettyjä esittelytapoja uuden 2016 opetussunnitelman mukaisesti:

– lajia tehdään eheyttävän opetuksen kautta tunnetuksi
– luodaan mahdollisuuksia kokelijujen kautta uudelle harrastukselle
– opetetaan liikunnan perustaitoja jenkkifutiksen liikemalliston kautta
– tarjotaan toimivia tapoja lajiseuroille tehdä yhteistyötä koulujen kanssa.

Edellä kuvattua tavoitetta toteutetaan ns. ”kaksikanavaisella ratkaisulla”, jossa eri asteisten oppilaitosten ohella aktiivinen lajiesittely- ja rekrytointitoiminta kohdistettaisiin myös niihin nuoriin, jotka ovat kuntien nuorisotyön ensisijaisena kohderyhmänä. Kouluyhteistyön ohella kuntien nuorisotoimi sekä nuorisotyön parissa työskentelevät ohjaajat ym. ammattilaiset ovat jatkossa yhä tärkeämpi yhteistyöryhmä.

Koulustrategiaryhmän Henna-Riikka Pitkänen.