Search
Close this search box.

Lääkintätoiminta

SAJL lääkintätoiminta, JEFU EA

Lääkintätoimen järjestäminen SAJL:n kansallisen sarjan otteluissa

SAJL:n Lääketieteellinen valiokunta koostuu lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisista, jotka ovat koostaneet lajiliiton käyttöön ohjeet lääkintätoimen järjestämisestä SAJL:n kansallisten sarjojen otteluissa. Ohje on käytännönläheinen toimintasuositus, jonka tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää ensiaputoiminnan ja lääkinnän toimintamalleja SAJL:n alaisessa toiminnassa.

Lääkintätoimen järjestämisvastuu on kotijoukkueella tai järjestävällä seuralla.

Ensiavusta vastaavan on varmistuttava oman potilasvakuutuksen (vastuuvakuutus) voimassaolosta. Kts. suositukset alla.

Tavoitteena on, että lääkintävastaavana toimii lääkärikoulutuksen saanut ja tutkinnon suorittanut henkilö. Miesten Vaahteraliigan otteluissa ja lasten turnauksissa on oltava lääkintävastaavana henkilönä lääkäri tai ensihoitajasairaanhoitaja, AMK. Muissa sarjoissa voi riittää soveltuva muu terveydenhuollon koulutus. Ensiaputoiminnasta vastaavan henkilön pätevyysvaateet määritellään kilpailusäännöissä ja sarjoittain sarjakirjoissa tai -kriteereissä. Lisätietoja saa sarjapäälliköiltä.

Jefu EA-koulutus

SAJL:n lääketieteellinen valiokunta kouluttaa lajin ensiaputaitoihin. Koulutukset vaihtelevat vuosittain ja niitä järjestetään pääosin alkuvuoden aikana.

Seuraava koulutus:  JefuEA 2024,  lauantai  23.03.2023

Jefu EA-lisenssi

Ensiaputiedoista kiinnostuneet lajitoimijat voivat lunastaa liiton lisenssijärjestelmästä 0€ hintaisen Jefu EA-lisenssin. Lisenssi ainoana ostoksena maksaa 5€ (toimistomaksu). Lisenssi on yhteystietojen keräämistä ja ensiaputoiminnasta tiedottamista varten. Se ei oikeuta tai velvoita ketään ensiaputoimintaan. Valiokunta tiedottaa parhaista käytännöistä tai kentän palautteista yms. ensiaputoiminnan aktivoituessa kahdensuuntaiseksi.

Lunasta lisenssi: SAJL lisenssikauppa

SAJL loukkaantumisraportti

Lääketieteellinen valiokunta seuraa vuositasolla lajissa tapahtuvia merkittäviä vammoja ja niiden suhdetta mm. pelaajien ikään, sukupuoleen tai sääntömuutoksiin.

Loukkaantumistietoja seurataan SAJL:n loukkaantumisraporteilla, jotka toimitetaan ainoastaan lääketieteellisen valiokunnan käyttöön. Lomakkeessa ei seurata nimi- tai muita henkilötietoja, vaan ainoastaan vammaa, sen syntyperää sekä olosuhteita, joissa loukkaantuminen on tapahtunut.

Merkittävänä loukkaantumisena voidaan pitää tapahtumaa, jonka vuoksi on jätettävä ainakin yksi ottelu väliin, harjoituskaudella tai kauden jälkeen useampia harjoituskertoja (esim. viikko).

Koska raportointi on pitkän aikavälin seurantaa, suosittelemme odottamaan virallista diagnoosia ennen loukkaantumisesta raportointia. Raportin voi toimittaa loukkaantunut pelaaja, tai seuran EA-henkilö (suositus).

Laadi raportti:  SAJL loukkaantumisraportti

EA-toiminnan vakuutukset

SAJL Lääketieteellinen valiokunta muistuttaa potilasvastuuvakuutusturvan tarkastamisesta

  • Lääkärit: Ohje: lääkärinä toimiminen otteluissa. Kts. suositukset alla.
  • Muu ensiapuhenkilö – ammattilainen: Tarkasta työnantajasi kattama vakuutusturva ja vastuut mahdollisista hoitovirheistä vapaaehtoistoiminnassa
  • Muu ensiapuhenkilö – maallikko = ei ammattilainen:  Ei potilasvahinkovastuuta.

 

SAJL Lääketieteellinen valiokunta suosittaa seurakohtaista vakuutusta koko ensiaputoiminnalle. Kustannus vuositasolla 50-80€/seura, vakuutusyhtiöstä riippuen. Vakuutus kattaa koko terveydenhuoltoalan ammattilaisten suorittaman ensiaputoiminnan – henkilöitä ei tarvitse etukäteen nimetä.

 

SAJL Lääketieteellisen valiokunnan toiminnasta vastaava hallituksen jäsen:

Alexandra Naumanen

On mahdollista tehdä Jefu EA hakemus (materiaalit + lasten ja nuorten lomakkeet), jossa SAJL lääkintävaliokunta voi myöntää poikkeusluvan koulutusta vaativampiin lääkintätehtäviin liiton alaisessa toiminnassa. Minimissään 2 viikon käsittelyaika.

Aivotärähdysriskiin vaikuttaminen amerikkalaisessa jalkapallossa

Tämä opas on osa opinnäytetyötä, joka löytyy Theseus -verkkokirjastosta: Mäkitalo, M., Rajala, M. 2019. Aivotärähdysriskiin vaikuttaminen amerikkalaisessa jalkapallossa – Opas kaularangan lihaksiston harjoittamiseen. Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu. SAJL:n lääketieteellisen valiokunnan toimeksi antama opinnäytetyö.

Vinkkejä ja koulutuksia