Search
Close this search box.

Seuratyö

Työkaluja

Lue lisää.

Lue lisää.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.  Tähtiseura-ohjelma tarjoaa urheiluseuroille monenlaisia mahdollisuuksia oman toiminnan kehittämiseen. Ohjelmassa mukana on jo 800 seuraa.

Tähtiseura-ohjelma on maksuton ja kaikille avoin laatuohjelma

Urheiluseurat liikuttavat laajoja joukkoja – aina lapsista ikääntyviin. Seurat ovat muotoutuneet toimintakentältään yhä monimuotoisemmiksi. Tähtiseura-ohjelma tarjoaa urheiluseuroille monia mahdollisuuksia oman toiminnan kehittämiseen. Laatuohjelma on maksuton ja kaikille seuroille avoin. Kaikki ovat tervetulleita – olipa seuranne suuri tai pieni.

Laatuohjelmassa seurat tekevät kehittämistyötä seuran omien tavoitteiden mukaisesti omassa tahdissaan. Tähtiseura-ohjelma tarjoaa työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin, auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa.

– Seurat eivät ole kehittämisen polulla yksin. Heille on läpi prosessin tarjolla tarvitsemaansa asiantuntevaa tukea ja apua niin Olympiakomitean seuratiimin kuin seurakehittäjien toimesta, korostaa Olympiakomitean seuratoiminnan johtaja Jaana Tulla.

Tähtiseurat

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät.

Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista Tähtikuviota – jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään. Tähtikuvio tarjoaa sähköisen alustan, jonka kautta seuroille aukeaa yhteys myös muiden alueiden ja lajien toimijoihin.

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Lasten ja nuorten osa-alueella Tähtimerkki tarkoittaa ennen kaikkea kehittävää ja innostavaa ympäristöä harrastamiseen ja urheiluun. Aikuiset-tähtimerkin saanut seura kiinnittää puolestaan huomiota sekä joustaviin harrastusmahdollisuuksiin että laajempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa. Huippu-urheilijoille Tähtiseura luo entistä paremmat edellytykset harjoitella ja menestyä ohjaamalla resursseja urheilijoidensa tukemiseen.

 • Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan
 • Seura saa tukea seuran kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa seuratoimintaa
 • Sähköinen kehittämistyökalu seurojen käyttöön, tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta
 • Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena helpottaa seuran kehittämistyötä
 • Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista
 • seurojen välillä sekä lajiliittojen että aluejärjestöjen kanssa
 • Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyväksi ja parantaa seuran imagoa harrastajille, vanhemmille, yhteistyökumppaneille, kunnille..

Tähtiseurat ovat suomalaisen urheilun laatuseuroja. Tähtiseurat ovat aktiivisia ja haluavat kehittää omaa toimintaansa. Tähtiseurat ovat lajiensa ja paikkakuntansa parhaita seuratoiminnan toteuttajia.

 • tekniikkaleirille coachi veloituksetta mukaan
 • tähtiseuraseminaarin osallistumismaksu (hotelli+seminaari)
 • suurin etu on lajiseuran sparraus ja sen kehittämisen prosessit käyntiin = aineeton pääoma, josta taloudellista hyötyä tulevaisuudessa

Onko seuranne kiinnostunut hakeutumaan Tähtiseuraksi? Seura, joka haluaa Tähtiseuraksi, tulee täyttää Tähtiseurakriteerit. Tähtiseurakriteerien täyttyminen arvioidaan auditointitilaisuudessa, jossa lajiliiton ja liikunnan aluejärjestön auditoijat arvioivat kriteereiden täyttymistä. Tähtiseurakriteerien täyttyminen arvioidaan laatumerkin myöntämisen jälkeen säännöllisesti.

Toimintaohjeet Tähtiseuraksi hakeutumiseen:

 1. Ota yhteys koulutuspäällikkö Heikki Halttuseen ja keskustele hänen kanssaan seurasi tilanteesta ja siitä, miten liitto voi auttaa seuraanne matkalla Tähtiseuraksi.
 2. Tutustukaa Tähtiseurakriteereihin ja verratkaa niitä oman seuran tilanteeseen. Tehkää suunnitelma, mitä teidän pitää tehdä, jotta voitte saada Tähtiseura laatumerkin.
 3. Tehkää pitkäjänteistä työtä seuranne kehittämiseksi. Kehittämistyö kestää yleensä puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Kehittämistyöhön voitte liiton lisäksi saada apua liikunnan aluejärjestöiltä.
 4. Sopikaa koulutuspäällikön kanssa, milloin olette valmiita auditointiin/laadun arviointiin. Auditoijat tulevat tekemään laadun arvioinnin seuraanne paikan päälle eli keskustelemaan kanssanne ja arvioimaan, miten hyvin seura täyttää vaaditut laatukriteerit.
 5. Tähtiseuramerkin saaminen edellyttää aina perehtymistä seuran toimintaan paikan päällä sekä etukäteen toimitettuihin aineistoihin tutustumista.
 6. Auditoijat päättävät Tähtiseuramerkin myöntämisestä seuralle.
 7. Tähtiseuramerkki luovutetaan seuralle seuran tilaisuudessa, jossa yleensä liiton edustaja hoitaa merkin luovutuksen. Tilaisuus kannattaa järjestää näyttävästi. Paikalle kutsutaan tilaisuuteen sopivaa seuraväkeä ja median edustajat.

Tukea Tähtiseuraksi hakeutumiseen:

SAJL tukee seurojen hakeutumista Tähtiseuroiksi erilaisin prosessein.

Lisätietoa Tähtiseura-ohjelmasta:

Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma

Tähtiseuran materiaalit ja työkalut

Kaikille yhteiset laatutekijät

 1. Johtaminen ja hallinto  (johtaminen, hallinto,  viestintä ja markkinointi)
 2. Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus)
 3. Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)
 4. Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)

Amerikkalaisen jalkapallon Tähtiseurat (entiset Sinettiseurat)

 

 

 

 

 

 

Seinäjoki Crocodiles (auditointi 2021) Tampere Saints (auditointi 2020) 

Lisätietoja:  SAJL/Heikki Halttunen,  heikki.halttunen(at)sajl.fi, 040-5696644

Tähtiseuroille on tarjolla Facebook-ryhmä, jossa vinkkejä voi vaihtaa nopeasti.