Erotuomareille

SAJL erotuomarikoulutukset

Erotuomarikoulutukset jakautuvat perus- ja jatkokoulutukseen.

Näiden lisäksi Vaahteraliigaan valituille erotuomareille järjestetään vuosittain Vaahteraliigaklinikka-tilaisuus tai tilaisuuksia ja kansainvälisille erotuomareille IFAF:n edellytysten mukaisesti sen järjestämiä tapahtumia. Näihin tapahtumiin kutsutaan henkilökohtaisesti.

KOULUTTAJAT
Erotuomarivaliokunta vastaa kouluttajien resursoimisesta koulutuksiin, riippuen sijainnista sekä ajankohdasta.

Erotuomariluokat

(luokka – vaatimukset)

Ealoittava erotuomari
Dtuominnut vähintään viisi ottelua
Cmäärättävissä oleva, vähintään kaksi vuotta aktiivisesti tuominnut
Boman pääpaikkansa hallitseva VL-kelpoinen erotuomari
Aoman pääpaikkansa asiantuntija ja PT-kelpoinen alemmissa sarjoissa
A-KVA-tason erotuomari, jonka taidot riittävät kansainvälisiin määräyksiin

Peruskoulutus nyt näppärästi verkossa 

Kaudella 2021 siirrymme erotuomarin peruskoulutuksessa digitaaliseen verkko-oppimiseen ja itseasiointiin.

Erotuomarivaliokunta on tuottanut liiton Moodle-koulutusympäristöön perusmateriaalin (liitteenä alla), jonka avulla erotuomaritoiminnasta kiinnostunut henkilö voi helposti opiskella erotuomarin tehtävissä vaadittavat perustaidot omassa tahdissa ja itsenäisesti. 

Perusedellytykset toimia SAJL erotuomarina täyttyvät, kun video- ja tekstimuotoiset koulutusmateriaalit on opittu, oppimista osoittava testi hyväksytysti netissä suoritettu sekä SAJL:n erotuomarikyselylomake täytetty ja toimitettu ETV:lle. 

Peruskoulutus antaa tehtävästä suoriutuneelle SAJL erotuomarin E-tason statuksen ja korvausoikeuden palkkioon Amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon erotuomaritoimintaan Suomessa.

Erotuomarina toimiminen edellyttää oikeuden lisäksi voimassa olevaa lisenssiä. Erotuomarilisenssin lisäksi pelaaja-, ja valmentajalisenssit sisältävät erotuomarilisenssin oikeudet.

Seuroja pyydetään huolehtimaan ajoissa siitä, että sillä on sääntöjen edellyttämä määrä koulutettuja tuomareita. 

**** AIEMMIN EROTUOMARINA TOIMINEILLE ****

Mikäli olet käynyt peruskoulutuksen viimeisen kahden vuoden aikana tai olet toiminut erotuomarina ei sinun tarvitse osallistua uuteen peruskoulutukseen, vaan sinut on asetettu suoraan E- tai D-tason erotuomariksi tuomitsemasi ottelumäärä huomioiden. Voit siis toimia erotuomarina kaudella 2021 lunastamalla lisenssin sekä toimittamalla yhteystietosi erotuomarivaliokuntaan.

Kauden 2021 erotuomaritoiminnan lomakkeet ja ohjeet

Lomakkeiden käyttö- ja täyttöohjeet SAJL Erotuomarin käsikirjassa. 

Lisätietoja erotuomarivaliokunnasta etv@sajl.fi.

SAJL Erotuomarin käsikirja 2020

Ottelupöytäkirja

Tämän saa täyttää kaikista otteluista, myös niistä, joista kotijoukkueen ottelutulosilmoitus +pelaajaluettelot sarjakriteereiden mukaan riittää.

Miesten Vaahteraliigan pöytäkirja kaudelle 2020

Ottelurangaistukset -lomake

Ulosajoilmoitus Kurinpitovaliokunnalle

SAJL Erotuomarikorvauslomake

Säännöt 2020

Suomenkieliset säännöt  

Sääntökirjan alkuperäinen suomenkielinen käännös on vuodelta 2018. Vuosina 2019-2020 voimaanastuneet sääntömuutokset on merkitty tähän dokumenttiin värillisellä fontilla. Mahdollisissa tulkintaepäselvyyksissä voimassa oleva sääntö on englanninkielinen sääntö.

Huom! Varmistathan sarjoittain mahdolliset poikkeamat pelisäännöissä. Sarjakohtaiset säännöt ja poikkeamat löytyvät materiaalien toimintasäännöt ja sarjakirjat osiosta.

Käytössä oleva mekaniikkaopas(julkaistaan suomeksi myöhemmin)

Erotuomaritoiminnan poikkeamailmoitus

Linkkejä videomuotoisiin ohjeisiin:

How to film IFAF-game, 7 minuutin englanninkielinen video-ohje ottelun videokuvaamiseen.

BSB-tilanteita, kaudelle 2020 muuttuneen Blindside block -säännön linjaus Suomessa.

 

Lisätietoja saat SAJL:n erotuomarivaliokunnalta:
etv@sajl.fi

Seuroja ympäri Suomen.