Search
Close this search box.

Organisaatio ja hallintomalli

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto on vuonna 1979 perustetu valtakunnallinen liikuntajärjestö. Sen ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenjärjestöjen edustajista koostuva yhdistyksen kokous, joka kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen.

SAJL:n toimeenpanevana elimenä työskentelee hallitus. Hallituksen muodostavat syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa ja kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen varapuheenjohtajista ja jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.

Hallituksen alaisena toimivat tulosyksiköt, valiokunnat ja SAJL:n toimisto. Operatiivisesta johtamisesta ja taloudesta hallitukselle vastaa toiminnanjohtaja apunaan työvaliokunta.

SAJL:n johtamisjärjestelmää, hallintomallia ja organisaatioita kehitetään jatkuvasti strategian tavoitteiden mukaisesti.

Olemme sitoutuneet noudattamaan hyvää hallinnointitapaa

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon liitto uudistaa jatkuvasti hallintomalliaan vastaamaan toiminnan kasvun ja toimintaympäristön muutosten vaatimuksia. Olemme sitoutuneet noudattamaan hyvää hallintotapaa, jonka pohjana on yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää määrittävät suositukset.

Toiminnan kasvun tukemiseksi päätösvaltaa siirretään edelleen enemmän operatiiviselle toiminnalle ja valiokuntiin. Vaikka hallitus voi luovuttaa päätösvaltaansa, vastuutaan se ei voi siirtää. Hallituksen roolissa korostuu jatkossa enemmän strateginen päätöksenteko, vuosittaiset toimintasuunnitelmat, isot asiat ja toiminnan valvonta.