Opettajille

Eheyttäminen on isossa roolissa

Laaja-alaista oppimista voidaan opetella jenkkifutiksen teemaviikolla esimerkiksi:
 

Sosiaalisuus ja yhdessä työskentelyn taito, pelikirja (pelit) on väline, jonka kautta jokaisella on oma roolinsa ja tehtävänsä. Ilman yhteistyötä peli ei onnistu. Suunnitellaan yhteinen hyökkäyspeli ja toteutetaan se …

Välituntiliikuntaa,  tutustutaan palloon ja opetellaan heittämään ja ottamaan kiinni sitä  (pehmeä nerf-pallo/ikäluokalle sopivalla pallo), juostaan heittopuun mukaisia kuviota

Historia, tutustutaan amerikan-suomalaisten historiaan, matkareitteihin, tunnettuihin amerikansuomalaisiin …

Biologia, useilla yliopistoilla on oma tunnuseläimensä. Tutustu eri eläimiin youtube-videoiden avulla. Mieti millaiset olot niillä on …

Matematiikka, askelmittaus heittokuvioissa, kuvion kulman juokseminen, heittokuvion kesto, heittojen onnistumisprosentti, lentopotkun pallon ilmassaoloaika (hang time) …

Kielikylpy, 20 englanninkielistä sanaa jenkkifutiksen kautta esim. heittokuviot, aloitusmuodostelmat, termit …

Kuvaamataito, piirretään oma jenkkifutislogo, luodaan lajiaiheinen sarjakuva …

Maantieto, NFL-joukkueiden osavaltiot ja kaupungit …

Tekninen käsityö, rakennetaan puinen pallon potkualusta tai pidike …

Musiikki, kuunnellaan amerikkalaista musiikkia, esim. jazzia. Pidetään eri levyraati, jossa esitellään erilaisia USA:ssa syntyneitä musiikin lajeja hip hop, blues, jazz, rock´n roll …

Ohessa esimerkki miten jenkkifutista voi sijoitella eri opetuskokonaisuuksiin: Mallituntien avulla aihetta käsitellään historian, maantiedon, kuvaamataidon, liikunnan, musiikin avulla. Kielikylpy tulee huomaamatta.

SAJL:n käynnissä olevalla strategiakaudella luodaan oma koululiikuntastrategia, jonka avulla jenkkifutikselle saadaan päivitettyjä esittelytapoja uuden 2016 opetussunnitelman mukaisesti:

– lajia tehdään eheyttävän opetuksen kautta tunnetuksi
– luodaan mahdollisuuksia kokelijujen kautta uudelle harrastukselle
– opetetaan liikunnan perustaitoja jenkkifutiksen liikemalliston kautta
– tarjotaan toimivia tapoja lajiseuroille tehdä yhteistyötä koulujen kanssa.

Edellä kuvattua tavoitetta toteutetaan ns. ”kaksikanavaisella ratkaisulla”, jossa eri asteisten oppilaitosten ohella aktiivinen lajiesittely- ja rekrytointitoiminta kohdistettaisiin myös niihin nuoriin, jotka ovat kuntien nuorisotyön ensisijaisena kohderyhmänä. Kouluyhteistyön ohella kuntien nuorisotoimi sekä nuorisotyön parissa työskentelevät ohjaajat ym. ammattilaiset ovat jatkossa yhä tärkeämpi yhteistyöryhmä.

Koulustrategiaryhmän Henna-Riikka Pitkänen.

Amerikkalaisen jalkapallon lajinarvot opettavat harrastajaa/lle:

-* Kohtaamaan haasteita ja voittamaan itsensä

-* Kunnioittamaan yhteistä tekemistä ja muita ihmisiä

-* Sosiaalisia taitoja ja yhteistyötä

-* Täsmällisyyttä, kurinalaisuutta

-* Sitoutumista

-* Johtajuutta