Search
Close this search box.

Yhdenvertaisuus

SAJL yhdenvertaisuussuunnitelma

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n vuosikokous on hyväksynyt liitolle yhdenvertaisuussuunnitelman. Ensimmäinen suunnitelma tehtiin vuonna 2015 ja syksyllä 2018 liitto uusi suunnitelman kattamaan vuodet 2019-2021. Suunnitelmassa on huomioitu lajin arvot ja yleiset vaatimukset yhdenvertaisuussuunnitelmalle sekä nykytilanteen kartoituksen kautta saatu informaatio. Lisäksi suunnitelmaan on tehty yksityiskohtaisempi toimenpidesuunnitelma. 

Urheiluyhteisö yhdessä häirintää vastaan

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on julkaissut kaksi merkittävää tutkimusta suomalaisen urheilun tilasta. SUEK selvitti urheilijoiden kokemuksia kilpaurheilussa sekä urheiluyhteisön työntekijöiden kokemuksia tai havaintoja epäasiallisesta kohtelusta.

Suomalaiset kilpaurheilijat kokevat urheilussa etupäässä myönteisiä kokemuksia, mutta myös vastuutonta ja epäasiallista käytöstä ilmenee. Näiden lieveilmiöiden poistaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista koko urheiluyhteisöltä.  Tutustu tutkimuksiin alla olevista linkeistä.

Urheiluharrastuksen on oltava turvallista

 Väestöliiton ja suomalaisen urheilun Et ole yksin yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti.

Oletko sinä kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa? Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.

Tutustu: Et ole yksin-palvelu

Ihmisoikeudet kuuluvat urheiluun

Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanja herättelee kaikkia urheilun ja liikunnan ystäviä entistä parempaan urheilumaailmaan, jossa jokainen voisi urheilla turvallisesti ja omana itsenään. Urheilu on rikki ilman ihmisoikeuksia.

Tutustu:  Älä riko urheilua kampanja