Search
Close this search box.

Antidopingsäännöt

SAJL:n antidopingsäännöt

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Maailman antidopingsäännöstöä ja sen pohjalta Suomen Antidopingtoimikunta ry:n tekemää Suomenantidoping säännöstöä ja sen vuosittaisia muutoksia sekä WADA:n että ADT:n hyväksymiä standardeja ja toimintaohjeita. Säännöstöä sovelletaan kaikessa SAJL:n alaisessa toiminnassa.  

Antidopingtoiminta kuuluu SAJL:ssä kaikkien palkallisten ja vapaaehtoisten toimijoiden tehtäviin. SAJL pyrkii myös olemaan aktiivisesti mukana kehitettäessä keinoja dopingin poistamiseksi urheilusta. Liiton toimintasuunnitelmissa antidopingohjelma huomioidaan omana kohtanaan ja taloudellisesti toimintaan suunnataan riittävät resurssit ohjelman toteuttamiseksi. 

SAJL:n antidopingohjelman tavoitteena on:  

  1. Koulutuksella lisätä tietoisuutta dopingia koskevista säännöistä toimintaan osallistuvien keskuudessa.  
  2. Säännöillä ja sopimuksilla varmistaa toimijoiden sitouttaminen ja säännösten oikeudellinen pätevyys.  
  3. Ylläpitää ja vaalia hyviä suhteita antidopingorganisaatioihin. Samanaikaisesti ohjelma on luotu toimimaan ohjeena kaikkeen päätöksentekoon SAJL:n toiminnassa. 

SAJL kannustaa kaikkia lajin parissa toimivia suorittamaan SUEK:n Puhtaasti paras verkkokurssin. Puhtaasti Paras on ilmainen verkkokoulutus urheilijoille, valmentajille ja tukijoukoille. Sen sisältö perustuu antidoping-sääntöihin. Koulutukseen kuuluu seitsemän moduulia, joissa annetaan keskeistä tietoa antidoping-asioista. 

Urheilijan vastuu

Urheilija on itse aina vastuussa siitä, mitä elimistöstä löytyy, vaikka urheilija ei tarkoituksellisesti käyttäisikään urheilussa kiellettyjä aineita tai menetelmiä (Lähde SUEK). 

  • Kerro aina lääkärissä, että kuulut dopingvalvonnan piiriin.  
  • Tarkista aina myös itse käyttämiesi lääkkeiden sallittavuus. Mikäli sairastut ulkomailla, tarkista lääkkeesi joko Maailman antidopingtoimisto WADAn luettelosta tai kyseisen maan antidopingorganisaation internetsivuilta.  
  • Hae erivapautta, jos tarvitset sairautesi hoitoon urheilussa kiellettyä ainetta tai menetelmää.  
  • Tarkista aina ennen kansainvälisiä kilpailuja, hyväksyvätkö kisajärjestäjät erivapautesi.  
  • Ole tarvittaessa yhteydessä SUEKiin, mikäli et löydä tietoa edellä mainituilta tahoilta 

Maailman antidopingtoimisto WADAn luetteloon pohjautuva kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2020. Lue lisää tästä.

Jos sairautesi hoito vaatii urheilussa kielletyn lääkkeen tai menetelmän käyttöä, Erkka-erivapauskone auttaa sinua selvittämään helposti, pitääkö sinun hakea erivapautta etukäteen. Erivapauskone neuvoo myös, mistä erivapautta haetaan. Lue lisää ja täytä hakemus tästä.