Pelaajapolku

Kuortaneen urheilulukioon amerikkalaisen jalkapallon lajiryhmä 2021

Amerikkalaisen jalkapallon lajiryhmä aloittaa Kuortaneen urheilulukiossa lukuvuonna 2021-2022. Ryhmään otetaan lukion 1. ja 2. luokkalaisia lajiharjoitteluun määrätietoisesti suhtautuvia urheilijoita.

Amerikkalaisen jalkapallon lajiryhmälle näyttää vihreää valoa nyt niin urheilulukio, Kuortaneen urheilukeskus sekä Kuortaneen kunta.

Urheilijoita kartoitetaan ennakkoon hakukyselyllä. Varsinainen hakeminen tapahtuu oppilaitokseen 2021 helmikuussa.

Jenkkifutikselle on avautunut ainutlaatuinen mahdollisuus urheilulukiotoiminnassa
Kuortaneen Urheilulukioon 2021 syyslukukaudelle. Haku koskee lukion 1. ja 2. luokalle pyrkiviä lajiharrastajia. Jos hyväksyttyjä hakijoita on vähintään 8, on lajiryhmällä mahdollisuus aloittaa toiminta Kuortaneen Urheilulukiossa.

Urheilulukio toimii Kuortaneen urheilukeskuksen kanssa yhteistyössä ja on maksullinen sisäoppilaitos (opetus, urheileminen sekä valmennus ovat ilmaista, mutta asuminen ja ruokailut maksavat) urheilulukio ei ole vain paikka harrastaa urheilua. Urheilun lisäksi edellytetään, että tavoitteena on selviytyä menestyksekkäästi lukio-opinnoissa opiskelu urheilulukiossa merkitsee muuttoa pois kotipaikkakunnalta.

Opiskelijan ja hänen vanhempiensa on heti alussa syytä tiedostaa, että asuminen kodin ulkopuolella vaatii opiskelijalta tavallista suurempaa itsenäisyyttä ja itsekuria opiskelusta ja omasta asumisesta on koulun ohjauksesta huolimatta huolehdittava oma-aloitteisesti. Oppilasasuntolassa asuminen edellyttää myös muiden huomioon ottamista.

Jos Kuortane ja urheiluopisto eivät ovat entuudestaan tuttu valmennusympäristö, niin on suositeltavaa, että hakijat tutustuvat etukäteen yhdessä vanhempien kanssa olosuhteisiin.

Urheilijan Polku -hanke

SAJL on yhdessä kymmenien muiden lajiliittojen kanssa ollut mukana Urheilijan Polku -hankkeessa joka on osa maassamme käynnissä olevaa huippu-urheilun muutostyötä. Yleisesti Urheilijan Polun on tarkoitus kuvata urheilijan tietä lapsesta lajin potentiaaliselle huipulle.

Kunkin lajin polku on yhteisen rakenteen sisällä omanlaisensa, SAJL:n polusta on pyritty luomaan apuväline lajissa kehittymiselle sekä pelaajana, valmentajana että yleisesti lajin parissa toimijana.

Materiaaliosuuksiin on tarkoituksella upotettu mittava määrä liiteitä ja linkkejä, joista aihealueita pääsee halutessaan tutkimaan omassa rauhassaan. Polkutyökalun elementtejä tullaan käyttämään myös esimerkiksi valmennuskoulutuksessa runkona ja jäsentäjänä.

Nykyisin kaikki mahdollinen laji-informaatio on kenen tahansa helposti löydettävissä, SAJL Urheiljan Polun ei olekaan tarkoitus olla mikään lajin kiveen hakattu ohjekirja vaan lähde johon valittu sisältö on pääpiirteissään pyritty sijoittamaan tasoittain eteneväksi iän ja taitojen kehittymisen suhteen.

Lajimme on todella poikkeuksellinen siinä suhteessa, että maailman ehdottomalle huipullekin voi edetä vasta aikuisiässä aloitettuaan, ja näin esimerkiksi taitojen kehittymisen hierarkisointi kronologiseen ikään sidottuna olisi teennäistä. Niin sanottu Late Entry-malli on jenkkifutiksessa vahvasti esillä.

Nuorelle pelaajalle tai vaikkapa pelaajan vanhemmalle polku avaa kuvaa huipulle tähtäävän harrastamisen sisällöistä, vaatimuksista, vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista.

Polun on tarkoitus olla dynaaminen työkalu, jota muokataan ja täydennetään kokemuspohjaisesti. Ennen kaikkea sen tarkoitus on osaltaan tukea suomalaisen huippujenkkifutiksen kehittymistä koko harrastamisen matkalla lapsesta aikuiseksi pelaajaksi.

SAJL Urheilijan Polku -työryhmä
Heikki Halttunen
Tuomas Heikkinen
Matti Sorsa