Taso 4 – Kiinteä osa toimintaa

Taso 4

Kiinteä osa koululiikuntaa

 • Kuntatason yhteistyötä olosuhteiden kehittämistyössä (mm. koulupihat).
 • Liikuntapaikkasuunnitelma, joka palvelee eri lajeja ja käyttäjäryhmiä
 • Laji edistää erityisen innovatiivisilla toimintamalleilla Liikkuva koulu –toimintaa koulupäivän aikana ja sen eri vaiheissa (esim. välitunnit, kerhotoiminta, liikuntatunnit)
 • Seura vastaa tai toteuttaa ip –toimintaa
 • Paikallisten toimijoiden (koulut, seurat) yhteiset kokoontumiset.

Viestintä

 • Online –koulutukset opettajille saatavilla verkosta.

Koulutus

 • Ohjaajakoulutusta (matala kynnys, erityisliikunta, passiiviset lapset)
 • Lajien yhteiset liikunta- ja tapahtumapäivät.

Tapahtumat ja kampanjat

 • Lajien yhteiset kiertueet ja/tai kampanjat.
 • ​Valtakunnallinen kilpailutoimintaMateriaalit tarjoavat mahdollisuuksia lajin integroimiseksi eri oppiaineisiin.
 • Materiaali on otettu laajasti käyttöön.

Materiaalit

 • Tarjolla on opetuskäyttöön soveltuvia sähköisiä opetusmateriaaleja ja sovelluksia, joita opettaja tai oppilas pystyy hyödyntämää
 • Välinehankintoja tehdään suunnitelmallisesti yhdessä koulun kanssa.

Kerhotoiminta

 • Kerhotoimintaa järjestetään useilla eri paikkakunnilla.