Search
Close this search box.

Ajankohtaista

Jenkkifutiksessa tapahtuu

Jenkkifutiksen tilastodata tuotetaan nyt kotimaisella ohjelmistolla

Vuodesta 2002 käytössä ollut vanha jenkkifutiksen tilastointiohjelmisto tuli elinkaarensa päähän viime vuoden lopussa. Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto on kehittänyt kumppaninsa kanssa puhtaalta pöydältä uuden järjestelmän, joka yksinkertaistaa tilastointia, helpottaa tilastodatan hyödyntämistä ja tuottaa jatkossa uutta informaatiota lajia seuraaville.

Käytöstä postuneen järjestelmän korvaavia ratkaisuja kartoitettaessa kävi selväksi, että markkinoilla käytössä olevat versiot eivät pystyneet tarjoamaan SAJL:n asettamiin tavoitteisiin vastaavia ratkaisuja. Useamman tarjolla olleen toimittajan joukosta tilastointisoftaa päädyttiin lopulta kehittämään porilaisen Appis Oy:n kanssa.  Jenkkifutisliitolla oli Appiksesta positiivisia kokemuksia viime vuonna markkinoille tuodun Tulospalvelun kehittäjänä.

Tavoitteena tehokkuus

Tilasto- ja tulospalvelujärjestelmän kehittäminen on osa SAJL:n digitaalisuuden strategiaa. Käynnissä olevassa projektissa tavoitellaan täsmällisten tilastotietojen ohella tehokkuutta, jota saadaan yhdistämällä sarjahallinta ja tilastointi. Vanhasta tilastointimallista tuttuja aikaa vaativia työvaiheita on saatu nyt automatisoitua, jolloin tilastoijan työskentelyaikaa on saatu lyhennettyä. Kun automatisointi hoitaa myös koosteiden tuottamisen ja julkaisemisen, säästyy työskentelyaikaa kauden aikana useita satoja tunteja.

Amerikkalaisen jalkapallon säännöt ovat monimutkaiset ja tekevät lajin tilastoinnista haasteellista. Projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin uusi malli yksittäisten otteluiden tilastoimiseen. Uuden tallennustavan avulla syntyneestä datasta luotiin malli kausikohtaisten tilastojen esittämiseen. Seuraavissa vaiheissa tullaan yhdistämään aiempien vuosien tilastoja sekä luomaan automaatiota mm ennätysten seurantaan.

Uuden tilastointi ohjelman avulla SAJL haluaa tallentaa ja tarjoilla hyödynnettäväksi yksittäisten otteluiden tilastodatan ohella joukkuekohtaiset, kausikohtaiset, pelaaja- ja urakohtaiset ennätykset sekä historialliset tilastot, joita nykymallissa raavitaan kasaan kauden päätyttyä eri lähteistä.

Ottelukohtainen tilastointi valmis, kausikohtaiset tilastot myös esillä

Juuri nyt ottelukohtainen tilastointi on saatu toteutettua aiempaa tilastointiohjelmaa vastaavalle tasolle, osin jo sen ylikin. Tietyt peleissä harvoin tapahtuvat kombinaatiot saattavat aiheuttaa ongelmia, mutta näitä on jo nyt vähemmän kuin aiemmin käytössä olleessa ohjelmassa. Vanhassa järjestelmässä esim. rähmäystä ei voinut tilastoida sivurajan yli menneeksi vaan tilastollisesti se kirjattiin jommankumman joukkueen kentällä haltuun ottamaksi.

Paljon toivotut kausikohtaiset tilastot on myös nyt julkaistu. Muutamia lisäkategorioita tilastoihin tuodaan kauden aikana vielä lisää ja jatkossa myös uusia kategorioita saadaan jalostettua vanhojen tilastojen pohjalta.   Tätä kirjoittaessa joukkuekohtaiset kausiyhteenvedot eivät ole vielä esillä, mutta ovat tulossa tarjolle näillä hetkillä.

Pari sanaa virheistä

Nyt esillä olevissa tilastoissa löytyy edelleen todennäköisesti yksittäisiä virheitä. Osa näistä virheistä voi johtua uuden järjestelmän alkuvaiheen haasteista. On kuitenkin hyvä muistaa, että tilastodatan tuottaminen on edelleen ihmisten vastuulla. Ja ihmisiä kun myös tilastoijat kuitenkin ovat, he saattavat tehdä virheitä sekä pelin havainnoinnissa, että tietojen tallennuksessa.

Riippumatta virheiden syntytavasta, kaikki todennettavat virheet pyritään korjaamaan havaintojen perusteella. Virheiden korjaamiseksi SAJL on avannut sivun, jonne tilastointivirheistä voi raportoida.

 

Raportoi tilastovirhe: https://link.webropol.com/s/SAJLstats

Sarjojen tilastot löytyvät Tulospalvelusta:  Tilastot

 

 

 

 

Lataa PDFTulosta