Search
Close this search box.

Ajankohtaista

Jenkkifutiksessa tapahtuu

”KAIKKI YHDESSÄ”, Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton vastuullisuuden teema 2023

Julkisessa keskustelussa on ollut toistuvasti esillä uutisia liikunta- ja urheiluharrastuksiin liittyvästä kiusaamisesta, häirinnästä, syrjinnästä sekä muusta epäasiallisesta kohtelusta. Amerikkalaisen jalkapallon yhteisö tuomitsee kaikenlaisen epäsopivan käytöksen ja haluaa tehdä osansa tärkeän asian esille tuomisessa ja yleisessä keskustelussa, käynnistämällä omalle lajiväelle suunnatun teemakampanjan ”Kaikki yhdessä”.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK julkaisi marraskuussa 2022 tulokset tutkimuksesta, jossa kysyttiin urheilijoilta heidän myönteisistä ja kielteisistä kokemuksistaan kilpaurheilussa. Nyt myös lajikohtaiset tulokset ovat valmistuneet ja kiitos hyvän jenkkifutisharrastajien vastausprosentin, SAJL on saanut lajikohtaisen raportin käyttöönsä ja aloittanut toimenpiteet niiden perusteelta. SUEKin lajiraportti tuotettiin kaikille lajeille, joiden vastaajamäärä ylitti 75 kantaa ottaneen rajan. SAJL kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita urheilijoitaan.

Lajiraportin tuloksiin tukeutuen Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto vahvistaa vastuullisuuteen kannustavaa toimintaa sekä viestintää. SAJL julkaisee kevään aikana kanavissaan jäsenseuroille, harrastajille ja yleisölle informaatiota vastuullisuusohjelmansa toimintamalleista sekä hyvistä käytännöistä ja kokemuksista. Suomalaisen jenkkifutiksen arvopohja perustuu yhdessä tekemiseen, lajirakkauteen ja periksiantamattomuuteen, joita ohjaavat reilun pelin periaatteet ja urheilun eettiset arvot. Jenkkifutiksen arvoista johdetun kampanjan teemana on: ”Kaikki yhdessä”.

Tutkimuksen mukaan harjoituksiin mennään mielellään, mutta myös epäasiallista käyttäytymistä on koettu

SUEKin urheilijatutkimuksen lajikohtaisissa tuloksissa nousivat esille hyvin paljon samat seikat kuin tutkimuksen kaikkien lajien koosteessa. Runsas 80 prosenttia amerikkalaista jalkapalloa pelaavista vastaajista kertoi menevänsä mielellään harjoituksiin.

Osa vastaajista oli kuitenkin kohdannut myös epäasiallista käyttäytymistä̈, syrjintää̈ tai häirintää̈. Yleisintä̈ oli oman tekemisen epäoikeudenmukainen ja pilkkaava arvostelu. Vähiten koettiin fyysistä̈ väkivaltaa. Jenkkifutaajien vastauksissa muun epäasiallisen toiminnan kokemukset korostuivat. Niitä ovat muun muassa huutaminen, nauraminen ja mielipiteiden kuuntelematta jättäminen. Myös fyysistä väkivaltaa oli koettu muutamien miesten välillä.

Urheilijatutkimuksesta saatuja tuloksia käytetään SAJL:n toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi SUEKin Reilusti paras -verkkokoulutus on lisätty SAJL:n valmennusryhmien jäsenten pakolliseksi koulutukseksi niin valmentajille kuin pelaajillekin. Epäkohtiin puuttuminen, jos sellaiseen törmää, on lajiyhteisössä kaikkien velvollisuus. Epäasiallisesta käytöksestä voi ilmoittaa monella tavalla, jos suora tilanteeseen reagointi ei ole mahdollista. SAJL:lla on oma Ilmoituskanava, SUEKilla on ILMO-palvelu ja Väestöliitolla  suomalaisen urheilun kanssa luotu yhteishanke Et ole yksin.  Kaikki nämä ovat hyviä vaihtoehtoja.

Kaikki yhdessä

Amerikkalainen jalkapallo on fyysinen ja kurinalainen joukkueurheilulaji, joka edistää terveellisiä kilpailullisia asenteita, mutta korostaa samalla yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta. Vierellä pelaavaan luotetaan, ketään ei syrjitä ja kaikkien on sitouduttava yhteiseen suunnitelmaan sekä tekemiseen menestyksen saavuttamiseksi. Amerikkalaisessa jalkapallossa jokaisella on mahdollisuus löytää oma paikkansa ja kehittyä omassa roolissaan taustasta, sukupuolesta tai fyysisestä koosta riippumatta.

Jenkkifutiksen parissa omaksutut arvot ja taidot auttavat menestymään myös muilla elämän osa-alueilla, kuten koulussa, työelämässä ja ihmissuhteissa. Kurinalaisuus auttaa saavuttamaan tavoitteita ja kehittymään omassa arjessa. Kaverien kunnioitus ja syrjimättömyys ovat arvoja, jotka ovat merkityksellisiä kaikissa elämäntilanteissa. Ketään ei kiusata, ei-toivottuun käyttäytymiseen puututaan viipymättä ja toimimalla kaikki yhdessä, ehkäisemme aktiivisesti porukan ulkopuolelle jäämistä.

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton teema ”Kaikki yhdessä” korostaa yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden merkitystä sekä monimuotoisen yhteisön jäsenten välistä luottamusta, syrjimättömyyttä ja kunnioitusta kentällä ja sen ulkopuolella.

 

Lue Myös:  Yli 2 000 suomalaista kilpaurheilijaa äänessä: Urheilussa paljon hyvää – epäasialliseen kohteluun puuttumista tulee kehittää

Tutustu:  SAJL vastuullisuusohjelma

Lataa PDFTulosta