NFL Play 60

Lapsuusiän lihavuus on USA:ssa huipussaan. Lähes joka kolmas lapsi tai nuori on Yhdysvalloissa lihava tai ylipainoinen.  Liikunnan tuottamat fyysiset, psyykkiset sekä sosiaaliset hyödyt ovat hyvin tiedossa. Aktii-vinen lapsuus antaa eväitä aktiiviseen aikuisuuteen.  

American Heart Association ja National Football League ovat yhdis-täneet voimansa ja luoneet PLAY 60 Challenge -ohjelman, joka pyrkii innostamaan lapsia 60 minuutin liikkumiseen koulussa ja kotona. Se korostaa myös koulun kannustavaa roolia  matkalla liikunnalliseen elämäntapaan ympäri vuoden.

Kampanjaa on jalkautettu ja markkinoitu hyvin kattavasti alakouluihin. SAJL Nuorisopäällikkö tutustui  Amy Parks Elementary Schoolissa Heath, Texasissa  kampanjaan,  jossa liikuntatunnilla käytettiin Play 60 -ohjelmaa. Ohjelma sisältää koulutunnilla käytettäviä jumppahetkiä, aplikaatioita, haasteita, materiaaleja. 

Introduction Lesson Plan


Language Arts/English Lesson Plans


Math Lesson Plans

 

Science Lesson Plans

 

Social Studies Lesson Plans

 

 Physical Education Lesson Plans

 

STEM Lesson Plans