Perustaidoista monipuoliseen liikuntaan

Opetushallituksen Matti Pietilä: tavoite saada lapset voimaan paremmin, lajit ovat väline – ei pääasia

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto on uudistamassa koulumateriaaliaan vastaamaan tämän päivän koulun vaatimuksia. Uudistetun materiaalin tavoitteena on yhdistää tuttuihin yleismotorisiin  taitoihin jenkkifutisnäkymä ja näin lisätä liikuntatunneille oman näköistä liikettä.

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton opettajista koostuvan työryhmän kanssa tehty ohjelma sisältää valmiita vaihtoehtoja tuntisuunnitelmiksi. Harjoitukset kehittävät perusliikuntataitoja laaja-alaisesti: liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja. Nopeus, voima, kestävyys sekä liikkuvuus ovat sisäänrakennettuina harjoitteitssa. isten perustaitojen, havaintomotoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien opetteluun. 

Taidot on jaettu neljään luokkaan:

 1. Käsittelytaidot
 2. Liikkumistaidot
 3. Tasapainotaidot
 4. Yhteistyötaidot

Jenkkifutis-tunnit voidaan koostaa joko pistetyöskentelynä pareittain tai liikuttamalla koko ryhmää samanaikaisesti. Taitoja on jaoiteltu sopiviksi eri ikäluokille. Näistä koululaiset itse tai opettaja/ohjaaja voi valita juuri ryhmälleen sopivat tehtävät.

Pallojen avulla liikuntasalissa tai koulun pihalla toteutettavat Jenkkifutis -liikuntatunnit tuovat oppitunneille lisää hauskuutta, oppia lajista ja paljon liikettä

Jenkkifutistaitojen oppiminen edellyttää säännöllistä harjoittelua. Harjoitteita voidaan toteuttaa niin sisällä kuin ulkona. Turvallinen fyysinen ja psyykkinen ympäristö sekä looginen eteneminen helpommasta suorituksesta vaikeampaan tarjo- avat lapselle tunteen omien taitojen kehittymisestä.

Jenkkifutista ei tarvitse korostaa harjoiteltaessa esimerkiksi juoksemista. Tunnelma lajista tulee pelivälineen lisäämisestä liikuntatunnille.

Vauhdikkaita hetkiä soikean pallon parissa!

Amerikkalainen jalkapallon on tunnettu monipuolisesta motorisista taidoistaan, jotka ovat osaltaan erilaisia liikuntataitoja. Tasapaino- , liikkumis- ja välineen käsittelytaidot kehittyvät jenkkifutista sisältävillä opetusjaksoilla. Oheisvideoiden avulla opettaja näkee yhteyden motorisen taidon ja lajin välillä ja voi valita oppitunnin tavoitteeseen soveltuvia harjoitteita, pelejä ja leikkejä, joiden avulla aikaansaadaan liikettä sekä onnistumisen elämyksiä. 

 • Heittäminen
 • Heittokuvioiden juokseminen ja suunnanmuutokset
 • Työntäminen
 • Jahtaaminen
 • Pallon kiinniottaminen
 • Tasapaino
 • Potkaiseminen
 • Iskeminen

Yhteistyötaidot

Amerikkalaiseen jalkapalloon liittyy olennaisesti yhteistyö pelaajien kesken. Ennakkoon suunniteltujen hyökkäys- ja puolustuspelien toteuttaminen vaatii yhteistyötä, jossa kaikki ovat mukana yhteisessä onnistumisessa.