Yleisosa

Yleisosa

SAJL järjestää valmennuksen yleisosioihin keskittyvän webinaarisarjan  (7 luentoa). Koulutus alkaa su 24.1.2021 klo 17.00.  16 tunnin verkko-opetuskokonaisuus on jaettu seitsemään koulutuspäivään, joiden kestot vaihtelevat 2h-3h.

Kurssien ajankohdat:
  1. su 24.1.2021 klo 17.00-19.30 I Hyvä valmentaja 2,5h: Kannustavan ilmapiirin luominen, motivaation synnyttäminen ja ylläpitäminen ja psyykkinen ja sosiaalinen valmentaminen
  2. su 31.1.2021 klo 17.00-19.30 II Kasvu ja kehitys & Ihmisen elinjärjestelmät 2,5h:Motorinen kehitys, fyysinen kasvu ja kehitys, psyykkinen kehitys ja Ihmisen elinjärjestelmät
  3. su 14.2.2021 klo 17.00-19.00  III Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa 2h:  Valmennustyylit, valmennustilanteen organisointi, ohjeiden anto valmennustilanteessa, palautteenanto ja erilaiset oppijat
  4. su 28.2.2021 klo 17.00-19.00 IV Taitoharjoittelu 2h: Motoriset perustaidot, taidon oppiminen ja taidon opettaminen
  5. su 14.3. 2021 klo 17.00-19.00 V Harjoittelun suunnittelu, toteutus ja arviointi 2h: Tavoitteiden asettaminen, harjoitteiden valitseminen, harjoitteiden toteuttaminen ja tavoitteiden toteutumisen arviointi
  6. su 28.3. 2021 klo 17.00-19.00 VI Fyysinen harjoittelu 2h: Nopeuden kehittämisen, liikkuvuuden kehittämisen, kestävyysominaisuuksien kehittämisen ja voimaominaisuuksien kehittämisen pääperiaatteet
  7. su 11.4.2021 klo 17:00-20:00 VII Tunne- ja vuorovaikutustaidot Valmennuksessa ja VIII Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen 3h: Vuorovaikutustaidot, tunteiden tunnistaminen ja kuuntelemisen taito.  Oman toiminnan ja osaamisen arviointi, itsensä kehittäminen ja oman ajankäytön suunnittelu ja hallinta
Kouluttaja: Sanni Seppälä, joka työskentelee Kisakallion Urheilukeskuksessa kouluttajana. Seppälällä on vahva tausta myös amerikkalaisesta jalkapallosta maajoukkuepelaajana.

Hinta: Kurssi muodostuu seitsemästä verkossa tapahtuvasta luennosta (16h) –  SAJL kurssikokonaisuus yht. 150€.

Vastaavat sisällöt voi suorittaa myös aluejärjestön kursseina n. 330-380€

 

Demopäivä

Tämän lisäksi on yksi demopäivä lähiopetusta, jossa ominais- ja taitoharjoittelun eri osa-alueita ja opettamista käydään käytännössä läpi (9h).

Hinta: 1 ilmainen kurssipaikka/lajiseura, muut 40€
Aika:      la 12.3.2022
Paikka: Pajulahti 
Kouluttajat: TBA

LA
10.00-12.00 Motoriset taidot, taidon oppiminen ja opettaminen 2h palloilusali

12.00-12.45 LOUNAS
13.00-14.15 Voiman kehittäminen punttisali 1h 15
14.15-16.00 Nopeuden ja kestävyyden kehittäminen  palloilusali 1h 45
16.00-17.00 Liikkuvuuden kehittäminen 1h palloilusali