Search
Close this search box.

Mentorointi koulutus

Kiinnostaako valmentajana kehittyminen mentoroinnin avulla?

Mitä on mentorointi?

Mentoroinnilla tarkoitetaan mentorin ja valmentajan välistä vuorovaikutussuhdetta, jossa aktiivisen kuuntelun, tarkkailun ja osallistumisen keinoin pyritään auttamaan mentoroitavaa saavuttamaan päämääriään henkilökohtaisessa elämässä ja valmennustehtävässä. Mentorit auttavat suoritusten parantamisessa ja elämänlaadun löytämisessä. Mentoroinnilla tarkoitetaan myös jatkuvaa, ammattimaista vuorovaikutussuhdetta, jossa osallistujat pyrkivät parantamaan elämänsä laatua, toimintatapoja ja organisaatiota.

Mentoroinnin avulla valmentajaa rohkaistaan asettamaan itsestä lähteviä tavoitteita, aktivoitumaan tekijänä, fokusoimaan toimintaansa sekä käyttämään luonnollisia voimavarojaan oman tilanteensa helpottamiseksi. Muita, mahdollisia hyötyjä mentoroinnista ovat mm:

  • päätösten tekeminen viisaasti, oikeaan aikaan ja laaja-alaisesti varustettuna
  • tasapainoinen elämä
  • olosuhteiden helpottuminen

Mentorointiprosessi kestää yleensä noin vuoden. Mentorointia voidaan toteuttaa pienryhmissä tai kahdenkeskisissä tapaamisissa.

Seura valmentajien mentor- ja tutortoiminnan järjestäjänä

Useilla seuroilla on valmentajien osaamisen kehittämiseen erilaisia toimintoja ja keinoja. Seuran sisäinen mentorointi, jossa kokeneempi valmentaja ohjaa kokemattomampaa on tehokas ja vaikuttava tapa lisätä osaamista. Pulmu Puonti Kisakalliosta on tehnyt hyvän koosteen Mentoroinnista. Mentorin avuksi on tehty keskustelupohja käytännön valmennustilanteen arviointiin ja havainnointiin.

Voimisteluliitto on tehnyt seuroille vertaistutoroinniin  käynnistämiseen esittelymateriaalin itsearvintilomakkeet lasten ja nuorten ohjaajille sekä aikuisten ohjaaille. Erikseen on tutorin harjoitusten seurantamateriaalit lasten ja nuorten harjoituksiin ja aikuisten harjoituksiin. Lisäksi Voimisteluliitolla  on koontilomake ohjaajille. Olarin Voimistelijoiden idean pohjalta on  muokattu Valmentajapassi-pohja, jota seura voi muokata omanlaisekseen. Passin ideana on tukea valmentajaa uran alkuvaiheessa. Passiin voi miettiä millaisia asioita valmentajan pitäisi pohtia ja harjoitella ja millaisia asioita kokea. Edelleen seurojen tueksi on tehty eettisen kuormituksen kysely, josta seura voi muokata omannäköisensä. Pelisääntö-sivut sisältävät useita työkaluja ja materiaaleja valmentajan työn tueksi.