Valiokunnat

Valitse valiokunta

 • TYÖ
 • KURINPITO
 • LÄÄKETIETEELLINEN
 • EETTINEN
 • EROTUOMARI
 • LIPPUPALLO
 • KOULUTUS
 • MAAJOUKKUE
 • VALMENNUS
 • NUORISO
 • TAPAHTUMA

Työvaliokunta

Työvaliokunta kokoontuu noin kerran kuussa ja siihen kuuluvat liiton puheenjohtaja, varapuhteenjohtajat ja toiminnanjohtaja. Valiokunta päättää valtuuksiensa mukaisesti liiton toimintaan liittyvästä ohjauksesta, hoitaa kansainväliset suhteet ja valmistelee hallituksen kokoukset Valiokunnan tehtäviin kuuluu myös valmistella vuosittain liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma liittohallitukselle sekä ohjata liiton strategiatyötä. Lisäksi valiokunta valmistelee liittokokoukset, niihin liittyvät sääntömuutosehdotukset esitettäväksi hallitukselle. Yhtenä tehtävänään valiokunta huolehtii myös liiton palkitsemisista.
Mika Heinonen
toiminnanjohtaja
Executive Director

työvaliokunta jäsen, tapahtuma-, olosuhde- ja ympäristövaliokunta jäsen, maajoukkuevaliokunta jäsen

+358405269949

mika.heinonen@sajl.fi

Roope Noronen
puheenjohtaja
President

työvaliokunta puheenjohtaja, lippupallovaliokunta jäsen, eettinen valiokunta puheenjohtaja, miesten vaahteraliiga sarjapäälikkö

+358407321469

roope.noronen@sajl.fi

Mikko Vento
varapuheenjohtaja
Vice president

työvaliokunta jäsen, tapahtuma- , olosuhde- ja ympäristövaliokunta jäsen

+358504582600

mikko.vento@sajl.fi

Esa Haavisto
varapuheenjohtaja
Vice president

työvaliokunta varapuheenjohtaja

+358400326026

esa.haavisto@sajl.fi

Kurinpitovaliokunta

Kurinpitovaliokunnan tehtävänä on antaa kilpailu- ja kurinpitosääntöjen mukaisesti päätöksiä kurinpitoasioista. Kurinpidollisissa asioissa yhteydenotto valiokuntaan sähköpostitse kpv@sajl.fi
Jyrki Forsberg
sarjapäällikkö, miesten I-divisioona
I-division, Men

kurinpitovaliokunta jäsen

+358400847384

jyrki.forsberg@saunalahti.fi

Turo Lipponen
kurinpitovaliokunta puheenjohtaja
Marko Immonen
kurinpitovaliokunta jäsen
Perttu Hautala
kurinpitovaliokunta varapuheenjohtaja
Teemu Nätynki
kurinpitovaliokunta jäsen
Mirva Saarijärvi
kurinpitovaliokunta jäsen

Lääketieteellinen valiokunta

SAJL Lääketieteellisen valiokunnan tavoite on aktiivisesti ohjata ja edistää amerikkalaisen jalkapallon turvallista harrastamista. Valiokunta pyrkii vähentämään harrastajien loukkaantumisriskiä informoinnin keinoin tarjoamalla ennaltaehkäiseviä ohjeita sekä loukkaantumisen jälkeisiä lajityypillisiä hoitosuosituksia vammoista toipumiseen. Liittohallituksessa valiokunnan toiminnasta vastaavat jäsenet: Alexandra Naumanen, varalla Miia Liukkonen.
Alexandra Naumanen
hallituksen jäsen
Member of the board

eettinen valiokunta jäsen, erotuomarivaliokunta puheenjohtaja, lääketieteellinen valiokunta sihteeri

+358500480161

alexandra.naumanen@sajl.fi

Jarkko Pajarinen
lääketieteellinen valiokunta puheenjohtaja

U17 maajoukkue, pojat EA/huoltaja, U15 maajoukkue, pojat EA/huoltaja

Peter Åström
lääketieteellinen valiokunta jäsen
Paula Lehtinen
lääketieteellinen valiokunta jäsen
Matti Vartiainen
lääketieteellinen valiokunta jäsen
Karri Kuuttila
lääketieteellinen valiokunta jäsen

Eettinen valiokunta

Eettisen valiokunnan tehtävänä on valmistella ehdotuksia ja kannanottoja lajiin liittyviin eettisiin kysymyksiin. Valiokunnan tavoitteena on kehittää SAJL:n eettistä toimintaa, ylläpitää SAJL:n eettisiä toimintatapaperiaatteita ja käsitellä SAJL:n ilmoituskanavaan (whistleblow) tehdyt ilmoitukset. Eettinen valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja järjestää vuosittain eettisen teemapäivän.
Roope Noronen
puheenjohtaja
President

työvaliokunta puheenjohtaja, lippupallovaliokunta jäsen, eettinen valiokunta puheenjohtaja, miesten vaahteraliiga sarjapäälikkö

+358407321469

roope.noronen@sajl.fi

Alexandra Naumanen
hallituksen jäsen
Member of the board

eettinen valiokunta jäsen, erotuomarivaliokunta puheenjohtaja, lääketieteellinen valiokunta sihteeri

+358500480161

alexandra.naumanen@sajl.fi

Essi Saastamoinen
hallituksen jäsen
Member of the board

eettinen valiokunta jäsen

essi.saastamoinen@sajl.fi

Erotuomarivaliokunta

SAJL Erotuomarivaliokunta on liittohallituksen tehtävään nimittämä toimielin, jonka tavoitteena on johtaa, ohjata, valvoa ja kehittää amerikkalaisen jalkapallon erotuomaritoimintaa Suomessa sekä tarjota koulutusta ja tukea lajin erotuomareille. Valiokunta pyrkii lisäämään harrastajien lajiosaamista järjestämällä sääntökoulutusta sekä erotuomareiden mekaniikkakoulutusta.

Erotuomarijohtaja: Kalle Kivimaa.

SAJL Country Contact for IFAF : Alexandra Naumanen.

SAJL Liittohallituksessa valiokunnan toiminnasta vastaa Alexandra Naumanen, varalla Veikko Lamminsalo.

Erotuomarivaliokunnan yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen: etv@sajl.fi

Veikko Lamminsalo
hallituksen jäsen
Member of the board

erotuomarivaliokunta jäsen

veikko.lamminsalo@sajl.fi

Alexandra Naumanen
hallituksen jäsen
Member of the board

eettinen valiokunta jäsen, erotuomarivaliokunta puheenjohtaja, lääketieteellinen valiokunta sihteeri

+358500480161

alexandra.naumanen@sajl.fi

Kalle Kivimaa
erotuomarijohtaja
Referees

erotuomarivaliokunta jäsen

kalle.kivimaa@sajl.fi

Joonas Seppelin
erotuomarivaliokunta jäsen

Puheenjohtaja: Alexandra Naumanen – vastuualue: sidosryhmät ja viestintä

Varapuheenjohtaja: Veikko Lamminsalo – vastuualue: koulutus ja kehitys

Jäsen: Kalle Kivimaa – vastuualue: ottelutoiminta

Jäsen: Joonas Seppelin – vastuualue: säännöt ja mekaniikka, erotuomarin hallinnolliset tehtävät

Lippupallovaliokunta

Lippupallovaliokunnassa toiminta on jaettu kahdelle tasolle; ohjausryhmään ja varsinaiseen valiokuntaan. Ohjausryhmä: Lippupallon ohjausryhmän tehtävänä on johtaa ja kehittää lippupalloa liiton strategian mukaisesti valvomalla ja ohjeistamalla valiokuntaa. Ohjausryhmä nimittää varsinaisen valiokunnan jäsenet ja lippupallon maajoukkueiden toimihenkilöt. Ohjausryhmään kuuluvat liiton puheenjohtaja, yksi hallituksen nimeämä jäsen ja liiton lippupallovastaava. Valiokunta: Lippupallon valiokunta nimetään talven 2020-21 aikana ja sen tehtävät tarkentuvat syksyn liittokokouksen jälkeen. Valiokunnan puheenjohtajana toimii liiton lippupallovastaava.
Heikki Halttunen
nuoriso- ja koulutuspäällikkö
Director of Youth Development&Education

nuorisovaliokunta jäsen, koulutusvaliokunta jäsen, valmennusvaliokunta jäsen, lippupallovaliokunta jäsen

+35840569 6644

heikki.halttunen@sajl.fi

Roope Noronen
puheenjohtaja
President

työvaliokunta puheenjohtaja, lippupallovaliokunta jäsen, eettinen valiokunta puheenjohtaja, miesten vaahteraliiga sarjapäälikkö

+358407321469

roope.noronen@sajl.fi

Teemu Lahti
hallituksen jäsen
Member of the board

tapahtuma- , olosuhde- ja ympäristövaliokunta puheenjohtaja, lippupallovaliokunta jäsen

teemu.lahti@sajl.fi

Koulutusvaliokunta

Koulutusvaliokunta on liiton koulutusjärjestelmästä vastaava toimielin. Liittohallitus nimeää vuosittain koulutusvaliokunnan, johon kuuluu urheiluun liittyvien koulutusten nimetyt vastuuhenkilöt sekä koulutuspäällikkö. Koulutusvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja raportoi liittohallitukselle. Koulutusvaliokunnan tavoite on SAJL:n koulutustoiminnan kehittäminen - laadukas ja monialainen koulutustoiminta. Valiokunta järjestää valmentaja-, kouluttaja-, erotuomari-, sääntö-, tilastointi-, antidoping- ja seuratoimijakoulutusta sekä valvoo koulutusten laatua ja sisältöä.
Heikki Halttunen
nuoriso- ja koulutuspäällikkö
Director of Youth Development&Education

nuorisovaliokunta jäsen, koulutusvaliokunta jäsen, valmennusvaliokunta jäsen, lippupallovaliokunta jäsen

+35840569 6644

heikki.halttunen@sajl.fi

Otteliina Rantanen
hallituksen jäsen
Member of the board

koulutusvaliokunta jäsen, valmennusvaliokunta jäsen, naisten I-divisioona sarjapäällikkö, naisten II-divisioona sarjapäällikkö

+358442920098

otteliina.viinikainen@gmail.com

Sari Kuosmanen
koulutusvaliokunta jäsen
Tommi Ojanen
koulutusvaliokunta jäsen

Maajoukkuevaliokunta

Maajoukkuevaliokunnassa toimii kaksi ryhmää; maajoukkueiden koordinointiryhmä ja maajoukkueiden päävalmentajien ryhmä.

Maajoukkueiden koordinointiryhmä:
Koordinointiryhmän tehtävänä on yhtenäistää maajoukkueiden toimintaa ja helpottaa resurssien kohdentamista oikea-aikaisesti eri joukkueille. Valiokunta koordinoi vuosittain joukkueiden toiminta-aikataulut, tukitoimintojen toiminnan sekä yhteisten resurssien käytön. Valiokuntaan kuuluu liiton toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö, toimistopäällikkö sekå kaikkien maajoukkueiden päävalmentajat ja joukkueenjohtajat.

Maajoukkueiden päävalmentajien ryhmä:
Ryhmän tehtävänä on seurata ja kehittää maajoukkuetoimintaa liiton huippu-urheilustrategian mukaisesti. Ryhmä jakaa parhaita käytäntöjä pelaajien kehittämiseen eri maajoukkueissa sekä seuraa mm pelaajatestausta. Tähän ryhmään kuuluvat liiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja maajoukkueiden päävalmentajat.

Mika Heinonen
toiminnanjohtaja
Executive Director

työvaliokunta jäsen, tapahtuma-, olosuhde- ja ympäristövaliokunta jäsen, maajoukkuevaliokunta jäsen

+358405269949

mika.heinonen@sajl.fi

Pia Jalomeri
toimistopäällikkö
Office Manager

tapahtuma- , olosuhde- ja ympäristövaliokunta jäsen, maajoukkuevaliokunta jäsen

+358451565905

pia.jalomeri@sajl.fi

Janne Vainio
viestintäpäällikkö
Head of Communications

tapahtuma- , olosuhde- ja ympäristövaliokunta jäsen, maajoukkuevaliokunta jäsen

+358400400171

janne.vainio@sajl.fi

Henri Kurki
hallituksen jäsen
Member of the board

nuorisovaliokunta puheenjohtaja, maajoukkuevaliokunta jäsen, U17 maajoukkue, pojat joukkueenjohtaja, U15 maajoukkue, pojat joukkueenjohtaja

+358408477040

henri.kurki@sajl.fi

Petra Eloranta
sarjapäällikkö, naisten vaahteraliiga
Maple League, Women

naisten maajoukkue joukkueenjohtaja, maajoukkuevaliokunta jäsen

+358407288886

petra.eloranta@sajl.fi

Seppo Evwaraye
U17 maajoukkue, pojat, päävalmentaja

U15 maajoukkue, pojat päävalmentaja, maajoukkuevaliokunta jäsen

Toni Vahla
joukkueenjohtaja U19 maajoukkue, miehet

maajoukkuevaliokunta jäsen

toni.vahla@gmail.com

Johanna Uusitalo
joukkueenjohtaja U19 maajoukkue, naiset

maajoukkuevaliokunta jäsen

Valmennusvaliokunta

Valmennusvaliokunta toimii koulutusvaliokunnan alaisuudessa. Liittohallitus nimeää vuosittain valmennusvaliokunnan, johon kuuluu liittohallituksen vastuuhenkilö, koulutuspäällikkö sekä jäsenet. Valmennusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti ja raportoi liittohallitukselle. ​Valmennusvaliokunnan tehtävä on suomalaisen lajivalmennuksen kulttuurin ja osaamisen kehittäminen. Valmennusvaliokunnan tehtäviä ovat mm.:
 • valmennusmateriaalien työstäminen ja yhtenäistäminen
 • uusien lajiseurojen rookie camp leiritykset
 • valmentaja- ja pelaajapolun työstäminen
 • valmennusklinikoiden järjestäminen
Heikki Halttunen
nuoriso- ja koulutuspäällikkö
Director of Youth Development&Education

nuorisovaliokunta jäsen, koulutusvaliokunta jäsen, valmennusvaliokunta jäsen, lippupallovaliokunta jäsen

+35840569 6644

heikki.halttunen@sajl.fi

Otteliina Rantanen
hallituksen jäsen
Member of the board

koulutusvaliokunta jäsen, valmennusvaliokunta jäsen, naisten I-divisioona sarjapäällikkö, naisten II-divisioona sarjapäällikkö

+358442920098

otteliina.viinikainen@gmail.com

Tuomas Kivisaari
valmennusvaliokunta puheenjohtaja
Sanni Seppälä
valmennusvaliokunta jäsen
Toni Bärlund
valmennusvaliokunta jäsen
Teemu Majander
valmennusvaliokunta jäsen

U17 maajoukkue, pojat apuvalmentaja, U15 maajoukkue, pojat apuvalmentaja

Olli-Pekka Olavuo
valmennusvaliokunta jäsen
Mirva Honkonen
valmennusvaliokunta jäsen

Nuorisovaliokunta

SAJL Nuorisovaliokunta on liiton nuorisotoiminnasta vastaava toimielin, joka johtaa, ohjaa, valvoo ja kehittää nuorten lajitoimintaa liiton strategian mukaisesti. Liittohallitus nimeää vuosittain nuorisovaliokunnan, johon kuuluvat liittohallituksen nimittämät jäsenet. Liittohallituksessa nuorten toiminnasta vastaavat jäsenet: Henri Kurki ja Ari Havulehto.
Heikki Halttunen
nuoriso- ja koulutuspäällikkö
Director of Youth Development&Education

nuorisovaliokunta jäsen, koulutusvaliokunta jäsen, valmennusvaliokunta jäsen, lippupallovaliokunta jäsen

+35840569 6644

heikki.halttunen@sajl.fi

Ari Havulehto
hallituksen jäsen
Member of the board

nuorisovaliokunta jäsen

ari.havulehto@sajl.fi

Henri Kurki
hallituksen jäsen
Member of the board

nuorisovaliokunta puheenjohtaja, maajoukkuevaliokunta jäsen, U17 maajoukkue, pojat joukkueenjohtaja, U15 maajoukkue, pojat joukkueenjohtaja

+358408477040

henri.kurki@sajl.fi

Jarkko Ivalo
sarjapäällikkö, U20 pojat, nuorisovaliokunnan jäsen
U20, Boys

nuorisovaliokunta jäsen

nuoret@sajl.fi

Tapahtumavaliokunta

Valiokunnan tehtävänä on edistää liiton tapahtumien, olosuhteiden kehittämistä ympäristöasiat huomioiden. Valiokunta vastaa nimettyjen tapahtumien valmistelusta ja ohjaamisesta sekä pyrkii parhaiden käytäntöjen jakamiseen seuroille luoden samalla liitolle omaa olosuhdestrategiaa. Valiokunnan muodostaa liittohallituksen jäsen puheenjohtajana (Teemu Lahti), toiminnanjohtaja, toimistopäällikkö, viestintäpäällikkö sekä enintään viisi liittohallituksen työvaliokunnan nimeämää jäsentä
Mika Heinonen
toiminnanjohtaja
Executive Director

työvaliokunta jäsen, tapahtuma-, olosuhde- ja ympäristövaliokunta jäsen, maajoukkuevaliokunta jäsen

+358405269949

mika.heinonen@sajl.fi

Pia Jalomeri
toimistopäällikkö
Office Manager

tapahtuma- , olosuhde- ja ympäristövaliokunta jäsen, maajoukkuevaliokunta jäsen

+358451565905

pia.jalomeri@sajl.fi

Janne Vainio
viestintäpäällikkö
Head of Communications

tapahtuma- , olosuhde- ja ympäristövaliokunta jäsen, maajoukkuevaliokunta jäsen

+358400400171

janne.vainio@sajl.fi

Mikko Vento
varapuheenjohtaja
Vice president

työvaliokunta jäsen, tapahtuma- , olosuhde- ja ympäristövaliokunta jäsen

+358504582600

mikko.vento@sajl.fi

Teemu Lahti
hallituksen jäsen
Member of the board

tapahtuma- , olosuhde- ja ympäristövaliokunta puheenjohtaja, lippupallovaliokunta jäsen

teemu.lahti@sajl.fi

Päivi Korelin
tapahtuma-, olosuhde- ja ympäristövaliokunta jäsen
Tommi Lindroos
tapahtuma-, olosuhde- ja ympäristövaliokunta jäsen
Juuso Ilmelä
tapahtuma-, olosuhde- ja ympäristövaliokunta jäsen
Heidi Åkerlund
tapahtuma-, olosuhde- ja ympäristövaliokunta jäsen
Marianne Pahkala
tapahtumapäällikkö
Event manager

tapahtumavaliokunta

+358 44 989 7342

marianne.pahkala@sajl.fi